Fars-Türk

Wednesday, December 28, 2005
چهارده‌چریک
از ویکی‌پدیا، دایرةالمعارف آزاد.

چَهارده چریک یا کوتاه شده آن چارده چریک نام بخشی از ایل قشقایی که بیشتر در استان فارس، بخشی از کهگیلویه و بویراحمد و شمال خوزستان پراکنده اند.

[ویرایش]
نامگذاری
درباره این نام گفته اند که در زمانهای گذشته (شاید در دوره قاجار) جنگی میان ایل قشقایی و دولت مرکزی درگرفت که چهارده تن از جنگجویان یکی از طایفه ها یا تیره های ایل قشقایی, نیروهای دولتی را شکست دادند . علت نامیدن این طایفه یا تیره به (چهارده چریک) نیر همین است. در کتاب فارسنامه ناصری نیز اشاراتی به این تیره شده و محل زندگی این تیره در نقشه ای مشخص شده است.


Home [Powered by Blogger]